Βιομηχανική ψύξη και Ηλεκτρομηχανολογικά έργα υψηλής ποιότητας


Στελέχωση

Η εταιρεία χρησιμοποιεί το παρακάτω μόνιμο προσωπικό:

Τεχνικοί επιστήμονες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Μηχανικοί) 2

Διοικητικοί 2

Εργατοτεχνικό 3

Πέρα από τα παραπάνω, και ανάλογα με τις ανάγκες των έργων η εταιρεία μας χρησιμοποιεί και άλλα συνεργεία και υπεργολάβους απόλυτα εξειδικευμένους στα αντικείμενά τους.