Βιομηχανική ψύξη και Ηλεκτρομηχανολογικά έργα υψηλής ποιότητας


Ανάθεση έργου από την εταιρεία Πασσιάς Factory A.E.

Παρασκευή, 12 Αύγουστος 2011

Μετά την ανάθεση της τοποθέτησης των ψυκτικών θυρών, η εταιρεία Πασσιάς Factory A.E. προχώρησε στην ανάθεση στην Απειρωτάν Τεχνική την κατασκευή της ψυκτικής εγκατάστασης στην επέκταση των εγκαταστάσεων της καθώς και την αποξήλωση των παλαιών εγκαταστάσεων και την κατασκευή νέας ψυκτικής εγκατάστασης στους υπάρχοντες ψυκτικούς θαλάμους.

Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή μιας   βιομηχανικής ψυκτικής εγκατάστασης  που περιλαμβάνει τέσσερα συνολικά ψυκτικά κυκλώματα με κοχλιοφόρους (screw) και παλινδρομικούς ημιερμητικούς συμπιεστές Bitzer, εξατμιστικούς συμπυκνωτές Baltimore AirCoil, αεροψυκτήρες απευθείας εκτόνωσης ALFA LAVAL καθώς και ένα συνδυασμένο μηχανοστάσιο ψύξης - κλιματισμού DAIKIN CONVENIPACK. Η εγκατεστημένη ισχύς της εγκατάστασης μετά την ολοκλήρωσή της θα υπερβαίνει τους 250 ίππους.