Βιομηχανική ψύξη και Ηλεκτρομηχανολογικά έργα υψηλής ποιότητας


Εγκαταστάσεις της HELP Α.Β.Ε.Ε.

Δευτέρα, 02 Αύγουστος 2010

Ολοκληρώθηκαν οι δοκιμές και παραδόθηκε σε λειτουργία νέος θάλαμος σταθερότητας στις εγκαταστάσεις της HELP Α.Β.Ε.Ε. στα Ιωάννινα.