Βιομηχανική ψύξη και Ηλεκτρομηχανολογικά έργα υψηλής ποιότητας


Ηλεκτρονικές εκτονωτικές βαλβίδες

Σάββατο, 14 Νοέμβριος 2015

Οι ηλεκτρονικές εκτονωτικές βαλβίδες επιτρέπουν τον έλεγχο της εξάτμισης στον αεροψυκτήρα με εξαιρετική ακρίβεια και έτσι επιτυγχάνουν σημαντική εξοικονόμηση της κατανάλωσης.

Οι ηλεκτρονικές εκτονωτικές βαλβίδες της Carel ενσωματώνουν όλη την υψηλή τεχνολογία του οίκου Carel. Η χρήση τους επιτρέπει αφ' ενός την μείωση της πίεσης  συμπύκνωσης και αφετέρου την πλήρη αξιοποίηση του αεροψυκτήρα διατηρώντας τον γεμάτο με ψυκτικό υγρό συνεχώς χωρίς παράλληλα να επιτέπουν την εμφάνιση ανεπιθύμητων επιστροφών υγρού στον συμπιεστή.