Βιομηχανική ψύξη και Ηλεκτρομηχανολογικά έργα υψηλής ποιότητας


Έναρξη λειτουργίας εγκατάστασης στο έργο ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY Α.Ε.

Κυριακή, 19 Φεβρουάριος 2012