Βιομηχανική ψύξη και Ηλεκτρομηχανολογικά έργα υψηλής ποιότητας


Ποιότητα νερού πισίνας

Παρασκευή, 06 Σεπτέμβριος 2013

Μετά από 24-ωρη λειτουργία του συστήματος φίλτρανσης και την αρχική υπερχλωρίωση η διαφορά στην ποιότητα του νερού είναι εμφανής