Βιομηχανική ψύξη και Ηλεκτρομηχανολογικά έργα υψηλής ποιότητας


Σύνδεση με το αποχετευτικό δίκτυο της ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων

Δευτέρα, 09 Αύγουστος 2010

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο της ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων των εταιρειών ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΕΔΕΣΜΑΤΑ Ε.Π.Ε. και Θ. ΓΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.