Βιομηχανική ψύξη και Ηλεκτρομηχανολογικά έργα υψηλής ποιότητας


Ξενοδοχείο EL-CIELO Αργυρόκαστρο

Παρασκευή, 10 Οκτώβριος 2014

Μετά την απομάκρυνση των σκαλωσιών και των προστατευτικών δικτύων αποκαλύφθηκε το εντυπωσιακό design.