Βιομηχανική ψύξη και Ηλεκτρομηχανολογικά έργα υψηλής ποιότητας


Εργο στο ΒΙΟ.ΠΑ. Παραμυθιάς

Κυριακή, 06 Μάιος 2012

Η εταιρεία Χ. ΠΑΠΠΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ανέθεσε στην Απειρωτάν Τεχνική την κατασκευή του συνόλου των Η/Μ και ειδικών εγκαταστάσεων στο νέο τυποποιητήριο ξηρών καρπών και οσπρίων στο ΒΙΟ.ΠΑ. Παραμυθιάς.