Βιομηχανική ψύξη και Ηλεκτρομηχανολογικά έργα υψηλής ποιότητας


Εξαφάνιση του R-22 από την αγορά.

Κυριακή, 03 Οκτώβριος 2010

Μετά την απόφαση των εταιρειών παραγωγής του R-22 να διακόψουν απότομα την παραγωγή του δεν υπάρχει στην αγορά πρωτογενές R-22 για να χρησιμοποιηθεί για την επαναπλήρωση υπαρχουσών εγκαταστάσεων στις οποίες εμφανίζεται διαρροή. Κυκλοφορεί μόνο ανακυκλωμένο R-22 το οποίο όμως έχει σημαντικά μειωμένες ιδιότητες και ένα υποκατάστατο το R-422. Σημειώνεται ότι για την τοποθέτηση R-422 σε κύκλωμα με R-22 πρέπει να αδειάσει τελείως το κύκλωμα, να εκκενωθεί τελείως και από τον ατμοσφαιρικό αέρα. Επιπλέον οι τιμές και του ανακυκλωμένου R-22 και του R-422, είναι υπερδιπλάσιες του R-404 και 507 που χρησιμοποιούνται ευρέως στην αγορά και οι οποίες διατηρούνται σε αξιοσημείωτα υψηλά επίπεδα σε σχέση με τις παλαιότερες τιμές του R-22. Έτσι καθίσταται επιτακτική η αντικατάσταση του R-22 με R-404 η 507 στις ψυκτικές εγκαταστάσεις.