Βιομηχανική ψύξη και Ηλεκτρομηχανολογικά έργα υψηλής ποιότητας


Με τρείς νέες συμβάσεις αποχαιρετά η Απειρωτάν Τεχνική το 2010

Παρασκευή, 31 Δεκέμβριος 2010

Η επιμονή της Απειρωτάν στην ποιότητα επιβραβεύεται από την αγορά καθώς το κλείσιμο του 2010 συνοδεύτηκε από τρείς νέες συμβάσεις. Συγκεκριμένα οι εταιρείες Γιώργος Νούσιας Α.Ε. και ΓΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ανέθεσαν στην Απειρωτάν Τεχνική την κατασκευή νέων ψυκτικών θαλάμων και η εταιρεία ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Ε.Π.Ε. την κατασκευή των Η/Μ ενός υπό ανέγερση ξενοδοχείου στο Μαντείο Δωδώνης Ιωαννίνων.