Βιομηχανική ψύξη και Ηλεκτρομηχανολογικά έργα υψηλής ποιότητας


Τοποθέτηση κυλινδρικών αεραγωγών στο νέο υπό κατασκευή Μister Massas.

Παρασκευή, 15 Οκτώβριος 2010

Ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση κυλινδρικών αεραγωγών στο νέο υπό κατασκευή Μister Massas.