Βιομηχανική ψύξη και Ηλεκτρομηχανολογικά έργα υψηλής ποιότητας


ΑΠΕΙΡΩΤΑΝ ΤΕΧΝΙΚΗ

Η ΑΠΕΙΡΩΤΑΝ ΤΕΧΝΙΚΗ εδρεύει στα Ιωάννινα και έχει αντικείμενο την κατασκευή εξειδικευμένων τεχνικών έργων.

Bασικά πεδία

1. Κατασκευή ψυκτικών εγκαταστάσεων μεσαίου και μεγάλου μεγέθους

2. Κατασκευή ολοκληρωμένων ψυκτικών θαλάμων

3. Κατασκευή ψυκτικών θαλάμων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας για φρούτα και οπωροκηπευτικά (ακτινίδια, μήλα, εσπεριδοειδή κ.λ.π.)

4. Κατασκευή εγκαταστάσεων βιομηχανικού κλιματισμού σε χώρους με ειδικές απαιτήσεις όπως ωριμαντήρια τυριών, τυποποιητήρια κρέατος, εργαστήρια ζαχαροπλαστικής και αρτοποιϊας κ.λ.π.

5. Κατασκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων μέσης τάσης και βιομηχανικών εγκαταστάσεων χαμηλής τάσης μεγάλου μεγέθους

6. Κατασκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων για την βιομηχανία

7. Κατασκευή ολοκληρωμένων συστημάτων αυτοματισμού και ελέγχου εγκαταστάσεων με την χρήση βιομηχανικών υπολογιστών, PLC και δικής της κατασκευής λογισμικό, καθώς και συστημάτων απομακρυσμένης διαχείρισης και συναγερμού.

Επιπλέον

Η βασική αρχή με την οποία αντιμετωπίζει τα έργα τα οποία αναλαμβάνει και η οποία καθορίζει τον τρόπο εργασίας του προσωπικού της, είναι η προτεραιότητα που δίνεται στην ποιότητα και την αξιοπιστία του παραγόμενου αποτελέσματος. Η συσσωρευμένη εμπειρία συνδυαζόμενη με την επιστημονική γνώση και την σωστό προγραμματισμό της επιτρέπουν να συνδυάζει υψηλή ποιότητα αποτελέσματος και πολύ μικρούς χρόνους παράδοσης. Βασικός παράγοντας αξιοπιστίας είναι η σωστή επιλογή των προμηθευτών εξοπλισμού και υλικών οι οποίοι είναι επώνυμοι κατέχουν ηγετικό ρόλο στην αγορά. Ενδεικτικά αναφέρονται:

  • BITZER (Γερμανία) συμπιεστές ψυκτικών εγκαταστάσεων
  • HELPMAN (Ολλανδία) αεροψυκτήρες και αερόψυκτοι συμπυκνωτές
  • GUENTNER (Γερμανία) αεροψυκτήρες και αερόψυκτοι συμπυκνωτές
  • KUEBA (Γερμανία) αεροψυκτήρες και αερόψυκτοι συμπυκνωτές
  • PFI (Ιταλία) πόρτες ψυκτικών θαλάμων και βιομηχανικών χώρων
  • ROYAL FRIGO (Ιταλία) προκατασκευασμένοι λυόμενοι ψυκτικοί θάλαμοι
  • ΑΒΒ (Σουηδία) Ηλεκτρολογικό υλικό
  • CAREL (Ιταλία) Υλικά ελέγχου και αυτοματισμού ψυκτικών εγκαταστάσεων

Κάθε έργο μελετάται ξεχωριστά, και πριν την έναρξη της κατασκευής του έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες που απαιτούνται για την εκτέλεσή του. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η σωστή, και γρήγορη εκτέλεση του έργου, η έγκαιρη προμήθεια των πρώτων υλών και ο σωστός προγραμματισμός των συνεργείων.

Με την εφαρμογή των παραπάνω η ΑΠΕΙΡΩΤΑΝ ΤΕΧΝΙΚΗ μπορεί να προσφέρει μεγάλες περιόδους εγγύησης και παράλληλα να έχει εξαιρετικά χαμηλό ποσοστό βλαβών στις εγκαταστάσεις που έχει παραδώσει και συντηρεί.

Η πολιτική αυτή έχει επιβραβευθεί από την αγορά και η ΑΠΕΙΡΩΤΑΝ ΤΕΧΝΙΚΗ μπορεί να υπερηφανεύεται ότι κατέχει ηγετική θέση στο χώρο της σε όλη την ευρύτερη περιοχή της ΒΔ Ελλάδας, χωρίς όμως να επαναπαύεται, δουλεύοντας συνεχώς επάνω στα αδύνατα σημεία της με στόχο την συνεχή βελτίωση της.