Βιομηχανική ψύξη και Ηλεκτρομηχανολογικά έργα υψηλής ποιότητας


Συχνές Ερωτήσεις

Τι σημαίνει Απειρωτάν;

Αντικαθιστώντας στην λέξη Ηπειρωτών τα μακρά φωνήεντα με -α δημιουργείται η εκδοχή της λέξης αυτής στην δωρική διάλεκτο, την οποία χρησιμοποιούσαν οι πληθυσμοί στήν Ήπειρο (αντίστοιχα Άπειρο δηλ. χωρίς τέλος χώρα) στην αρχαιότητα. Η λέξη ΑΠΕΙ ΡΩΤΑΝ έχει βρεθεί σε αρχαία νομίσματα που είχε εκδόσει η Ηπειρωτική συμπολιτεία (το κοινόν των Ηπειρωτών).