Βιομηχανική ψύξη και Ηλεκτρομηχανολογικά έργα υψηλής ποιότητας


Βιομηχανική Ψύξη

Ψυκτικές εγκαταστάσεις, θάλαμοι νωπών και κατεψυγμένων, θάλαμοι ωρίμανσης και ελεγχ. ατμόσφαιρας

  • GJIROFARM S.A.
    Η/Μ εγκαταστάσεις μονάδας παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων
  • Ι ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ & ΥΙΟΙ
    Ψυκτικοί θάλαμοι σε φούρνο.
| Εγγραφές 13 έως 14 από 14 | « Προηγούμενη 123