Βιομηχανική ψύξη και Ηλεκτρομηχανολογικά έργα υψηλής ποιότητας


Ειδικές κατασκευές

Κατασκευή εγκαταστάσεων και κατασκευών με ειδικές προδιαγραφές που διαφοροποιούνται από τα συνήθη έργα.

  • HELP S.A.
    Θάλαμος σταθερότητας φαρμάκων.