Βιομηχανική ψύξη και Ηλεκτρομηχανολογικά έργα υψηλής ποιότητας


 • ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ
  Μονοκατοικία που δεν έχει συνδεθεί με το δίκτυο της Δ.Ε.Η. και ηλεκ...
 • ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY AE
  Ψυκτική εγκατάσταση σε κέντρο αποθήκευσης και διανομής τροφίμων της...
 • ΒΙΟΚΗΠ Α.Ε.
  Ψυκτική εγκατάσταση ελεγχόμενης ατμόσφαιρας με έμμεση ψύξη με την χ...
 • GJIROFARM S.A.
  Η/Μ εγκαταστάσεις μονάδας παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων

Η Απειρωτάν Τεχνική σας καλωσορίζει στην ιστοσελίδα της. Η εταιρεία μας έχει έδρα τα Ιωάννινα και αναλαμβάνει την κατασκευή ψυκτικών θαλάμων, εγκαταστάσεων βιομηχανικής ψύξης και εξειδικευμένων τεχνικών έργων.
Συγκεκριμένα αναλαμβάνουμε:

 • Ψυκτικές εγκαταστάσεις
 • Θάλαμοι ελεγχόμενης ατμόσφαιρας
 • Λυόμενοι (με κλειδιά) ψυκτικοί θάλαμοι
 • Βιομηχανικά έργα
 • Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις
 • Εξειδικευμένες κατασκευές
 • Πόρτες ψυκτικών θαλάμων
 • Εγκαταστάσεις βιομ.κλιματισμού