Βιομηχανική ψύξη και Ηλεκτρομηχανολογικά έργα υψηλής ποιότητας


Βιομηχανική Ψύξη

Ψυκτικές εγκαταστάσεις, θάλαμοι νωπών και κατεψυγμένων, θάλαμοι ωρίμανσης και ελεγχ. ατμόσφαιρας

 • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
  Ψυκτική εγκατάσταση θαλάμου εμβολίων Η1Ν1.
 • ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY A.E.
  Βελτιώσεις ψυκτικής εγκατάστασης.
 • ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΙ
  Εγκατάσταση ψυκτικών θαλάμων, θαλάμων ωρίμανσης και τοποθέτηση ψυκτ...
 • ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
  Ψυκτικοί θάλαμοι.
 • ΚΤΗΜΑ ΓΚΛΙΝΑΒΟΣ Α.Ε.
  Εγκατάσταση ψύξης - θέρμανσης δεξαμενών οίνου με έμμεση ψύξη (διάλυ...
 • ΜΠΑΡΑΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
  Ψυκτικός θάλαμος.
| Εγγραφές 7 έως 12 από 14 | Επόμενη »« Προηγούμενη 123 »|