Βιομηχανική ψύξη και Ηλεκτρομηχανολογικά έργα υψηλής ποιότητας


GJIROFARM S.A.

Κλικ για μεγέθυνση

Έτος Κατασκευής

2005-2006

Διάρκεια Έργου

8 ΜΗΝΕΣ

Τοποθεσία

Αργυρόκαστρο Αλβανίας

Περιγραφή Έργου

Εγκατάσταση ψύξης - θέρμανσης, αερισμού και ελεγχόμενης υγρασίας στους θαλάμους ωρίμανσης, ψύξη - θέρμανση και εξαερισμός στους χώρους παραγωγής, παραγωγή ψυχρού νερού και ψύξη γάλακτος, εγκατάσταση βιομηχανικής ψύξης, παραγωγή θερμού νερού, αντλιοστάσιο νερού δίκτυα φυσικού, θερμού, αποχλωριωμένου νερού και ανακυκλοφορίας, ηλεκτρολογική εγκατάσταση κινήσεως και φωτισμού 3x400Α, κλιματισμός γραφείων.

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

  • Βιομηχανικής Ψύξης
  • Ηλεκτρολογική εγκ. κινήσεως και φωτισμού
  • Ηλεκτροπαραγωγών ζευγών
  • Αντικεραυνικής προστασίας
  • Ύδρευσης, αποχέτευσης, ...
  • Θέρμανσης, κλιματισμού και αερισμού